Laerskool in Phalaborwa | Groenskool

Netbal

By Groenskool is dit Ďn gewilde sportsoort onder die dogters.† Met toegewyde en entoesiastiese afrigters en dogters, word uitstekende welslae behaal.

Wedstryde per seisoen:

Ons glo aan goeie blootstelling en neem aan soveel moontlike wedstryde deel - ongeag die feit dat ons Ďn mediumgrootte-skool is.†

Vriendskaplik†(Vind jaarliks plaas):

Mini-netbal:

Vir goeie blootstelling neem ons vanaf 0/7 - 0/9 deel aan die mini-netbaldae.† In graad R lÍ ons klem op vaardighede en dit word aangeleer tydens skoolure.† Daar word ook Ďn liefde vir die sport gekweek.†

Super 8:

Ďn Jaarlikse instelling, ter voorbereiding vir die liga, waar slegs A-spanne (0/9 - 0/13) betrokke is.††Groenskool is die enigste mediumgrootte-skool tussen die ander sewe grootskole.† Dit is ook een van ons skool se hoogtepunte.

Die volgende uitslae is die afgelope tyd behaal:

Liga:

Ons streek bestaan uit:

Vir goeie blootstelling skryf ons 2 spanne per ouderdom in vir die liga (0/9 A & B - 0/13 A & B).

Provinsiaal:

Groenskool lewer elke jaar getrou speelsters vir provinsiale spanne op (0/12†- 0/13).

O/12 O/13
2018
- 1
2019
2 1
2020
Geen a.g.v. Covid
2021
0 2

Toekennings:

Elke dogter wat ons skool 80% verteenwoordig het op die netbalbaan, en/of tydens wedstryde, kry Ďn sertifikaat tydens ons jaarlikse prysuitdeling.

Spanprestasies:

Sportdrag:

Van mini-netbal tot by 0/13 ontvang netbaldrag by die skool.