Laerskool in Phalaborwa

Uit Die Hoof se Pen

Laerskool Phalaborwa is 'n veilige plek, waar jou kind nog kind kan wees en homself / haarself ten volle kan uitleef.† Elke leerder is belangrik en word dienooreenkomstig gehanteer en opgevoed.

Ons is bekend vir uitstaande akademiese-, sport-† en kultuurprestasies.

Die skool poog om 'n verlengstuk van enige gebalanseerde en verantwoordelike huisgesin te wees.

Ons respekteer die uniekheid van elke indiwidu en streef daarna om elke leerder tot sy/haar volle potensiaal te laat ontluik.

Dissipline en wedersydse respek is ononderhandelbaar.

Ons gee om en daarom is ons geredelik beskikbaar.

Indien enige ouer of leerder 'n probleem het, is ons deur oop.† Bespreek dit asseblief sodat dit tot voordeel van "ons" kind kan strek.

Indien u 'n nuwe intrekker is - welkom by ons!† Groenskool se naam is afkomstig van die kleur van die dogters se skoolrokke.

Skakel in by ons WENSPAN.

Groete

PIETER BURGER